[pääsivulle]

Uniseminaarit - elämyspohjainen uniryhmä

Seminaarien sisältö ja periaatteet

Olen 80-luvun alusta pitänyt uniseminaareja prof. Montague Ullmanin kehittämän oma­koh­taiseen, tulkinta­vapaa­seen ymmärrykseen tähtäävän menetelmän mukaisesti hänen hyväksy­mä­nään uni­ryhmä­koulut­tajana ja työn­ohjaa­jana maallikko- ja ammatti­ryhmille, muiden muassa psykiatrian ja somatiikan terveyden­huollon henki­lös­tölle. Seminaarit sopivat kaikille unista kiinnos­tu­neille koulutus­pohjasta, iästä, maailman­katso­muksesta ja sukupuolesta riippumatta.

Ullmanin uniryhmäprosessiin liittyen tutkimme kunkin ryhmän osoittaman kiinnostuksen verran myös unien ja päivätajunnan yhteyksiä, ihmistajunnan olemusta, ja sen yhteyksiä sekä yhteisölliseen tajuntaan että ihmisen psykofyysiseen olemuspuoleen. Seminaarien pitkäjänteisin käytännön päämäärä on antaa osallistujille riittävät tiedot myös omien uniryhmien aloittamiseen.

 

Kokoa oma 4-8 hengen ryhmäsi tutuista tai tuntemattomista, nuorista tai vanhoista. Kiinnostuneita voit hakea myös Suomen uniryhmäforumin Facebook-ryhmässä.

Sovi sitten kanssani (yhteystietoni) koska ja missä ryhmä kokoontuu. Ensisijainen paikka on minun luonani

- joko Taka-Töölössä

- tai kesämökillämme Lopella. Ajo-ohje tässä. Kyyti järjestyy bussilla Lopen kirkolle tai Läyliäisiin tuleville. Yli yhden päivän ryhmille on kesä­mökki­tasoinen yöpymis­mahdollisuus.

Ryhmän istunto kestää 3 tuntia, jona aikana ennätetään tutkia yhtä unta Ullmanin uniryhmäprosessin avulla. Istuntoja voi olla 1-2(-3) per päivä. Useampi­päiväiset seminaarit sopimuksen mukaan.

Kustannus on 120€/3 tuntia/ryhmä. Esim. 6 hengen ryhmässä 120/6 = 20 euroa per osanottaja.

Sekä seminaarit että luento­tilai­suudet unista ja niihin liittyvistä taustoista on mahdollista pitää myös muilla paikka­kunnilla Suomessa. Matka- ja yöpymis­kustannukset sovimme tapauskohtaisesti.

KIRJALLISUUTTA

Seikkaperäisimmin selviää uniryhmien luonne suomenkielellä kirjastani Unien opissa. Se on ainoa suomen­kielinen oppikirja uni­ryhmä­ohjauksesta kiinnos­tuneille. Se käsittelee myös laajempia elämän­filosofisia kysymyksiä uninäkökulmasta. Siinä olevan yhden sivuinen pituisen uniryhmäprosessin vaihekuvauksen suomeksi ja englanniksi voit noutaa itsellesi tästä. Se on osoittautunut vasta-alkajille ja omia uniryhmiään pitäville sopivaksi "lunttilapuksi" jaettavaksi jäsenilleen. Sitä voi jakaa vapaasti kenelle tahansa.

Unien opissa löytyy myös englannin­kielisenä: Understanding Dreams: The Gateway to Dreams Without Dream Interpretation

Tiivis katsaus uniryhmäprosessiin löytyy viime vuosi­sadalla (vuonna 1998) kirjoitta­mastani artikke­lista "Uni - tuttu tuntematon, sen luvusta Kokemis­pohjainen uniryhmä. Artikkeli on jatko­muokkaukseni saman­nimiselle tutkielmalleni (Jyväskylän yliopiston psykolo­gian laitoksen julkai­suja, Reports from the Department of Psychology University of Jyväskylä, 263 / 1984).

Psykoterapia 2/2001-numerossa on terapiatyössä toimiville tarkoitettu artikkelini "Uni­ryhmä ihmi­syyttä etsi­mässä", sen hiukan piden­netty versio tästä.  Suomen Lääkärilehti 5/2003, sivut 555-560 sisältää artik­kelini ymmärryk­sellisen ryhmä­työn­ohjauksen erityis­piir­teistä, yhtenä esimerkkinä uniryhmät. Sen ja muitakin uni­artikke­leitani voit ladata täältä. Suomentamani kirja Montague Ullman & Nan Zimmerman: Paljastavat unet (Karisto 1982) esittelee uniryhmäprosessin aikaisempia vaiheita ennenkuin se saavutti nykyisen muotonsa. Kirjaa löytyy ainakin kirjastoista. Sama kirja ruotsin­kieli­senä: Använd dina drömmar, Natur och Kultur 1981, ny något reviderad utgåva 1996. ISBN: 91-27-05961-8.

Kaikkien uniryhmäkirjojen äiti on uniryhmäprosessin luojan Montague Ullmanin elämäntyö oppikirjaksi tiivis­tettynä: Appreciating Dreams - A Group Approach. Se sopii parhaiten uni­ryhmissä jo mukana olleille ja aivan erityi­sesti omia uni­ryhmiään jo ohjaa­ville ja uni­ryhmä­ohjaajaksi aikoville. Se on saata­vissa Amazonilta myös Kindle-versiona.

Ruotsinkielinen versio em. Ullmanin kirjasta on Att förstå drömmens språk (Natur och Kultur 1996, 335 Kr, ISBN 91-27-05553-1). Se on kustantajalta loppunut. 

Omat unikirjakritiikkini katso tästä.


Suomen uniryhmäforum ja Drömgruppsforum

Montague Ullmanin työtä jatkaa hänen vuonna 1990 Ruotsissa perustamansa Drömgruppsforum, joka järjestää eri puolilla Ruotsia uniryhmiä sekä kouluttaa uniryhmäohjaajia. Katso myös 24.1.2003 perustettu Suomen uniryhmäforum, jonka toiminta-ajatus on Drömgruppsforumin kaltainen.


Lopella 20.8.2019

Markku Siivola