Silja Heikkilä: Vakavaa leikkiä - Unesta esitykseksi. Opinnäytetyö Turun taideakatemian Esittävän taiteen koulutusohjelmassa. (2009)

Silja Heikkilä: Unien tutkimuksen varjoissa - Unien sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus unien tutkimuksessa 1900-2000-luvuilla. Pro gradu-tutkielma, Turun yliopisto (2012)

Eija Heiskanen: Taideterapian rajapinnoilla. Uni- ja kuvataideryhmä ullmanilaisittain. Ryhmätaideterapia 2013 - 2015, Aalto PRO ja Ihmissuhdetyö ry.

Merja Manni: Thanatos ja libido - Montague Ullmanin uniryhmämenetelmä ja kuvan lisääminen uniryhmäprosessiin (2010)

Mika Rotola-Pukkila: Unien oivaltaminen pienryhmässä. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos, psykologian pro gradu -tutkielma (1997)

Outi Saleva: Ullmanilaisen uniryhmämenetelmän käyttö yksilöpsykoterapiassa; hyötyjä ja haittoja. Jyväskylän yliopisto, Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2013-2017

Risto Santavuori: Yhteistoiminnallisen uniryhmän lyhyt käsikirja

Markku Siivola:

Taina Suvila: Uniryhmämenetelmä työnohjauksen välineenä. Satakunnan ammattikorkeakoulun työnohjaajakoulutuksen opinnäytetyö 2009

Montague Ullman:

Ruotsin- ja englanninkielinen kirjallisuus