QUO VADIS, PARAPSYKOLOGIA

Käytän käsitteitä "parapiirit" ja "paraihmiset" laajassa merkityksessä. Se ei sisällä ainoastaan parapsykologisten seurojen ihmisiä, vaan kaikkien "rajatietopiirien" ihmisiä. Luen siihen myös useimmat milloin tiedettä, milloin filosofiaa painottavat suunnat kuten teosofian, antroposofian, jopa kristosofian, ufoseurat ja interplanetistit, astrologit jne jne, kaikkia niitä, jotka etsivät selvitystä jollekin heitä vaivaavalle sisäiselle tekijälle, mutta eivät ole sitä vielä löytäneet sisältään, vaan tarvitsevat siihen joko ulkoisia välineitä tai organisaatioita.

 

Näissä piireissä kulkee myös kaikenlaisia muita ihmisiä nuoresta vanhaan, mielisairaasta viisaaseen, sidotusta vapaaseen. Eniten kuitenkin tarkoitan sitä keskimääräistä joukkoa, meitä tavallisia ihmisiä, joista yksi on nähnyt enneunen, toinen mennyt kerran transsitilaan ja hakee siitä vastausta, useimmat kuitenkaan eivät mitään näistä, vaan hakeutuvat vain omasta kiinnostuksestaan niihin.

 

Luin äsken jo toistakymmentä vuotta vanhan (1981) kolmisivuisen monisteen, kirjoittanut dipl.ins. Atle Blomqvist, aiheena "parapsykologisen tutkimustyön perusteista Suomessa". Se henki tyypillistä liikuttavaa uskoa para-asioihin ja sitä kömpelyyttä, mikä estää parapsykologisen tutkimuksen tulemasta vakavasti otettavaksi tieteenhaaraksi.

 

Tunsin Blomqvistin henkilökohtaisesti kuten ne kaikki muutkin, jotka hän parapsykologian edistäjinä Suomessa mainitsee. Missä he ovat nyt? Mikä on parapsykologisen tutkimuksen tila Suomessa? Ei ainakaan parempi kuin tuolloin. Blomqvistin heikot haaveet ovat murtuneet ja hän itse jo kauan haudassaan. Yliopisto ei välitä parapsykologiasta sen enempää kuin ennenkään eikä parapsykologian asia - aate! - ole vallannut suurempaa jalansijaa.

 

Blomqvist kiivaili tekstissään "uskossaan kaikkitietävien aloittamia noitavainoja vastaan" osoittaen itse oman ymmärtämättömyytensä. Hän oli ystävällinen hyvää tahtova ihminen. Hän oli kaikin tavoin, niin pyrkimystensä kuin puutteittensakin puolesta hyvin sopiva henkilö heijastamaan parapiirien olennaisia piirteitä.

 

Paraihmiset eivät juuri ole osoittaneet sellaista kykyä, jota he peräänkuuluttavat: avointa, ymmärtävää suhtautumista. Paraihmisiä ei tietysti yksilöinä ole, mutta kuten jokaisessa ryhmässä, niin siinäkin on tavoitettavissa eräs keskeinen ajatustyyli.

 

Para-ajattelulle tyypillistä on pystymättömyys neutraaliin asioiden punnintaan. Samoin kuin Skepsis on nostanut epäilyn uskonnokseen, on paraseuroissa usko vaan ei tieto uskontona. Intuitio ja kiltin luottavainen usko sekoittuvat pahemman kerran.

 

Para-ajattelu ei pysty katsomaan parailmiöitä myöskään aikaperspektiivistä. Se lohkoo historiankirjoituksesta lähinnä kummitusjuttusiivun. Paraseuroissa kulkevat eri muunnelmin samat kummitustarinat, joiden lähde katoaa sitä kauemmas, mitä pidemmälle niitä yrittää selvittää.

 

Paraseuroissa on itsekeskeisiä johtajatyyppejä, jotka eivät hengeltään eroa telttakokousten johtajista. Heillä on usein oma yhdistyksensä tai pikkupiirinsä, jota he käyvät mainostamassa paraseuroissa. He uskovat myös omaavansa erilaisia kykyjä ja herkkyyksiä.

 

Paraseuroissa on psyykkisesti sairaita yksilöitä. Pieni osa heistä pystyy harhoillaan langettamaan melkoisen kuulijajoukon jalkojensa juureen.

 

Quo vadis, nuoruuteni 'parapsykologia'; paraharrastajien kirjava piiri! Vaellat kuvien ja kuvittelujen hämärällä maalla, uskovaisuuden eräänä haarana ilman nimesi edellyttämää järjen otetta, uskot kun et tiedä, sekoitat intuition tunteisiin, suljet yksipuolisuudellasi ne portit joita tahdot avata, hupsuttelet unillasi ja kummituksillasi, kumartelet sofioita, lasket henkisten tasojen lukua, puhut eettereistä ja astraaleista kuin kristityt raamattupitoista Kaanaan kieltään. - Ja autat kuin autatkin totuudenhalun polttamia pienen askeleen eteenpäin kunnes he ovat käyneet lävitsesi, sulkevat hiljaa ovesi haluamatta loukata sinua.

 

Parapiirien pienet ihmiset kulkevat milloin mikin raamattu, salainen oppi ja meditaatiokirja kainalossaan loputtomuuden mustassa yössä tuikkien ympärilleen oman ymmärryksensä pieniä, kovin pieniä kipinöitä.

 

2000?