Tulikärpänen

Tunti ennen uutta päivää vihdoin viimeinen piste perusteltuun paperiin rauhoitti maailmassa pärjäävän miehen mielen. Kevätvilui­sen aamuyön betoniparvekkeelta matkaan ampaissut silmäys tähti­valojen kaukaiseen karttaan tavoitti menneen valon, hämärään haihtuneiden esi-isäin ketjun, temppelirauniot viidakoiden nieluissa, vaienneilla muureilla muinaisten miekkojen suhinan tuli­kär­päs­ten sotaretkillä kahden pimey­den välillä.

Päivällä yllyttäisi hänkin paperisen tiikerinsä sotaan ymmärtä­mättömiä vastaan, helistelisi heitty­nei­syy­tensä kahlei­ta katsojien hurratessa Meidän Miehelle.

1989