[uniartikkeleihin]

Selvyyden epäselvyys

 

Unien rikkaus on rajatonta. Rajattomuutta ei rajallinen järki käsitä. Järjelle selviä ovat vain rajalliset seikat. Selvyys on rajoittuneisuutta.

 

Jo unien selvittelyn alkuvaiheessa on helppo kuulla unennäkijän kertomus unestaan selvempänä kuin se onkaan.

 

Uni on käynyt jo yhden muuntumisprosessin läpi ennenkuin se on tullut ryhmälle kerrottavaksi. Ensinnäkin siitä on ehkä jo unohtunut osia ja unennäkijän oma päivätajunta on jo pyrkinyt selventämään unta samalla tavoin kuin me kaikki pyrimme luomaan selkeitä rakenteita havainnoistamme; sijoittamaan kokemamme havaintokaaosta organisoiviin tieteellisen maailmankuvan ja yksilön maailmankatsomuksen kehyksiin.

 

Koska unennäkijän on käytettävä sanoja unen kertomiseen, ja koska sanat tuntuvat aina selvemmiltä kuin mitä ne loppujen lopuksi osanottajien mielissä ovat, saa ryhmä alkuun unesta liian selvän kuvan,  mutta tuo selkeys on näennäistä. Siksi on annettava oma aikansa jo tässä vaiheessa tarkentaville kysymyksille, jotta lähdettäisiin työskentelemään mahdollisimman alkuperäisen unen kanssa.

 

Liiallinen selkeys uhkaa ryhmää koko unen selvittelyn ajan. Unen avautuessa on helppo juuttua sen selvimmin havaittaviin teemoihin ja olettaa unen tarkoittavan vain niitä. Mitä selkeämmin ja intensiivisemmin unen jokin pääteema avautuu, sitä voimakkaammin ja pidemmäksi aikaa se imaisee ryhmän koko huomion itseensä, ja sitä enemmän siitä saattaa muodostua "tulkinta" tuon sanan negatiivisessa mielessä, eli se saa järkeä tyydyttävän loogisen ja kirkkaan selityksen, niin kirkkaan että unen atmosfäärin sisältämät muut suunnat jäävät niin heikoiksi kuiskauksiksi, ettei niitä enää kukaan malta kuunnella.

 

Pidemmällä tähtäimellä se saattaa johtaa ryhmän liialliseen luottamukseen järjen pystyvyydestä. Pääteema saattaa tietysti olla aivan oikea siinä mielessä että se avaa unennäkijällekin uusia näkymiä, mutta se ei vielä merkitse ettei unessa olisi paljon muutakin. Unen avautuessa voimakkaimmin se tulee kyllä monin osin ymmärrettäväksi järjellekin mutta samalla hetkellä sen muodostama visio on niin voimakas, että samalla kun järki unta käsittää niin se aavistaa myös sen, kuinka paljon siitä on vielä käsittämättä.

 

 

Markku Siivola