Unien opissa - unet itseymmärryksen palveluksessa - Lukijalle

 

TAVALLISIMPIA KYSYMYKSIÄ UNISTA

Psykoanalyysin merkitys unien ymmärtämiselle?

 

Yritykset ymmärtää unia vakavasti eikä pelkkänä ajanvietteenä ovat ihmisten mielissä edelleenkin erityisen lujasti sidoksissa psykoanalyysiin. Freudin pioneerityö unien parissa on ollut valtava palvelus unien arvonnousulle länsimaisen yhteiskunnan tietoisuudessa, peräti suurin mitä unien tutkimisen historia tuntee. Toisaalta psykoanalyyttiseen unikäsitykseen sisältyy kaiken hyvän ohella myös unien ymmärtämistä haittaavia tekijöitä. Psykoanalyysista ei ole apua siihen käytännön päämäärään, mihin tämä kirja tähtää: uniymmärryksen saattaminen terapiahuoneiden suljettujen ovien takaa myös kenen tahansa ei-ammattilaisen ulottuville itseymmärryksen välineeksi. Tämä kirja sivuaa psykoanalyysia vain suppeasta uninäkökulmasta, sisältyyhän psykoanalyysiin paljon muutakin kuin pelkkää unien selvittelyä. Näkökulmani sivuaa vain Freudista lähtöisin olevaa psykoanalyysin pääuomaa, ei sen myöhempien vuosikymmenien kehityssuuntia.

 

Onko unissa ylipäätään mitään järkeä?

 

Ei. Ne ovat järjettömiä. Järkemme sammuu nukahtamisen myötä – onneksi – jolloin se ei pääse punomaan juoniaan ja selittelyjään sekä tekemään hämäysliikkeitään. Siksi unet ilmaisevat tunnetilojamme niin avoimesti.

 

Kuinka niin avoimesti? Enhän ymmärrä niistä pätkääkään, eikä niissä järjen puuttumisen lisäksi näytä usein olevan edes mitään tunteita.

 

Unet ovat täynnä tunteita jotka olet päivällä syystä tai toisesta sivuuttanut. Kun taas alat herättyäsi miettiä untasi, teet sen jälleen juuri sillä samalla päivätajuisella mielellä, joka ei kyseisiä tunteita edellisenäkään päivänä tunnistanut. Siksi tarvitset aikaa ja tarkkaa syventymistä, usein myös toisten avun, jotta unet avautuisivat sinulle kaikessa voimassaan. Sen myötä opit kuuntelemaan koko elämää niin, että se unien tavoin aukeaa sinulle entistä rikkaampana.

 

Unen kieli on ensi alkuun kuin vieras kieli. Jos et ymmärrä kiinan kieltä, tiedät, että se ei ole kielen syy vaan oman kielitaidottomuutesi. Unilta on turha vaatia päivätajunnan kielenkäyttöä, vaan päivätajunnan on kuunneltava ja opiskeltava unien tunnekieltä. Kun opit tunteiden kuvakieltä, näet niiden ilmaisevan elämääsi niin ytimekkäästi, että vain hienoin runous voi sellaiseen yltää. Runoilija, novellisti, esseisti ja elokuvakäsikirjoittaja Jim Harrison (1991) kirjoittaa antologiassaan: “Runous on parhaimmillaan kieli, jota sielusi puhuisi, jos voisit opettaa sen puhumaan.

 

Ovatkohan unistaan kiinnostuneet ihan viisaita?

 

Suurelle yleisölle on runsain mitoin tarjolla unille ylimitoitetun arvon ja kunnian antavaa palvontakirjallisuutta tai ne yksioikoisin symboliluetteloin latistavia teoksia. Unet eivät ylipäätään löydä jalansijaa länsimaisen kulttuurin arvoperustalla. Unistaan kertovat mielellään usein ihmiset, jotka tuntuvat antautuvan yksinomaan tunteiden ja tunnelmointien sekä esoteeristen salaoppien valtaan. Niinpä ei ole ihme, että unien yhteyteen liittyy turhan usein järjenkäytön hyllylle laittaneen höpsöyden leima. Tämän kirjan tarkoituksena on omalta osaltaan auttaa löytämään unista jotain olennaisempaa näiden valmiiksipureskeltujen pinnallisuuksien alta.

 

Voiko unientulkinta olla haitallista?

 

Kyllä. Unien tulkinta voi olla haitallista, mutta unien ymmärtäminen ei. Palaan vielä myöhemmin sivulla  24 tulkinnan haitallisiin vivahteisiin sekä mahdollisuuksiin ymmärtää uniaan muillakin tavoin kuin tulkitsemalla. Tässä totean toistaiseksi vain sen, että silloin kun tulkitsija uskoo tietävänsä unennäkijää paremmin, mitä uni merkitsee, ja jos tulkitsijalla sattuu vielä olemaan huomattavasti asiantuntija-arvovaltaa ja hienotunteisuuden puutetta, voi hän tölväisyillään todellakin satuttaa unennäkijää. Toista ihmistä alistava arvovalta on haitallista aina, esiintyipä se unientulkinnan tai minkä muun tahansa paremmintietävyyden kaavussa. Unien ymmärtäminen sitä vastoin on psyykeä eheyttävää.

 

Mitä hyötyä unien ymmärtämisestä voi minulle olla?

 

Unien ymmärtäminen voi jopa pelastaa avioliittosi, ja nostaa sen entistäkin onnellisemmalle tasolle. Näin kävi muun muassa minulle.

 

Kun ymmärrät unien kuvamaailmaa, ymmärrät ihmisen sisäistä mielikuvamaailmaa, joka herkeämättä vaikuttaa meissä niin öin kuin päivinkin. Ymmärrät silloin herkemmin kaikkea, missä sisäinen kuvamaailma ilmenee: runoissa, maalauksissa, musiikissa, taiteissa, fantasioissa, saduissa, myyteissä, uskonnoissa, myös harhoissa ja hallusinaatioissa. Ymmärrät ihmistä yleensä, niin itseäsi kuin muitakin, missä tahansa ja minkä aiheen parissa tahansa kohtaattekin. Unien ymmärtäminen tuo mukanaan kuuntelemisen taitoa, kokonaisuuden kuuntelemista pelkkien sanojen sijaan. Yksinomaan järkensä ja päättelynsä ohjaama ihminen ajautuu helpommin vaikeuksiin ihmissuhteissaan kuin tunneliikkeitä herkästi aistiva. Elämämme onnellisuus riippuu paljolti juuri toistemme tunne- ja mielikuvamaailmojen ymmärtämisestä.

 

Mikä erityisasema unella tässä toistemme mielenliikkeiden ymmärtämisessä sitten on? Uni on kaikkien mielikuvien puhtain muoto, muiden muotojen kantaäiti, vähiten päivätietoisuuden vääristämä. Se on pyyteettömin, aidoin kuva elämästämme, minkä voimme saada. Muut mielen kuvat ovat sen johdannaisia. Voimme opiskelle itseämme toki näiden johdannaistenkin kautta, joista ilmeisimmät ovat taiteiden monet muodot. Unet eivät siten ole ainoa portti mielemme syvyyksiin, eikä ole mielekästä uhrata aikaamme yksipuolisesti vain unien tutkimiselle. Suorin mutta kieltämättä toisinaan myös vaikein tie ovat kuitenkin unet, koska ne edustavat mielemme sitä ulottuvuutta, jota päivätajuinen mielemme vain vaivoin pystyy lähestymään, jolloin turhautuminen saattaa voittaa tutkimusinnon unien käsittämättömyyksien edessä.

 

Mutta elämäni sujuu aivan lupsakkaasti, pärjään ihmissuhteissani enkä kaipaa elämääni mitään lisää.

 

Onnitteluni hyvälle onnelle ja onnistuneille valinnoillesi elämäntielläsi! Eivät unet ainoa autuaaksi tekevä asia elämässä olekaan. Mitäpä niitä opiskelemaan, jos tarvetta ei siihen tunnu olevan. Vaikka unet sisältävät enemmän tietoa itsestäsi kuin voit tällä hetkellä uskoakaan, niin saattaapa hyvinkin olla, että muilla elämäsi poluilla saamasi opetukset ovat sinulle enemmän omiaan kuin uniesi sisältämä tieto itsestäsi ja maailmasta. Voihan unista lisäksi tulla turhankin riippuvaiseksi, kuten melkein mistä muustakin asiasta tahansa. Ei elämäänsä pelkkien unien tutkimisen avulla voi elää. Uniuskovaisuus ei ole tuntematon ilmiö. Oman oppinsa kauppamiehiä riittää nykymaailman tietotulvassa, joten kriittinen on syytäkin olla.

 

Voivatko kaikki oppia ymmärtämään unia?

 

Eivät. Monilla ihmisillä ei ole siihen realistisia mahdollisuuksia. On monenlaisia niin ruumiillisia kuin psykologisiakin esteitä siihen. Valtaosalla ihmisiä olisi kuitenkin niin ruumiin kuin sielunsakin tilan puolesta kyllä periaatteessa vaan ei käytännössä riittäviä mahdollisuuksia unien ymmärtämiseen.

 

Monia sinänsä oppimiskykyisiä ihmisiä unet kyllä kiinnostaisivat, mutta kun soveliasta menetelmää unien ymmärtämiseen ei tunnu löytyvän, niin harrastus ei pääse etenemään alkua pidemmälle.

 

Osa ihmisistä ei millään pysty muistamaan uniaan yrityksistään huolimatta. Joillekin on puolestaan esteenä vaikeus ymmärtää kielen symbolista monivivahteisuutta, joka haittaa unien lisäksi varsinkin runouteen syventymistä.

 

Kukaan meistä, herkimmälläkään intuitiolla varustettu, ei kuitenkaan voi täydellisesti ymmärtää uniaan, omiaan tai toisten. Mitä enemmän opit ymmärtämään unia, sitä enemmän tulet huomaamaan, kuinka niissä on oivalluksien jälkeenkin vielä sellaista, mitä et vielä ymmärrä. Unet ovat monivivahteisessa rajattomuudessaan liian valtavia rajallisen päivätajunnan kokonaan käsitettäviksi.

 

Selvänäkö- ja enneunet?

 

Monet niihin uskovat. Monet eivät usko. Uskosta ja epäuskosta niihin ei ole hyötyä, sillä kummatkin asenteet ovat umpikujia, loputtoman mustavalkoisen väittelyn kestotulehtuneita aiheita, joissa avoin tutkiminen on loppunut. Kannanottoni niihin ei edistä kirjani päätarkoitusta ohjata ihmisiä ymmärtämään käytännössä uniaan ja elämäänsä. Siksi joudun luopumaan tämän aiheen käsittelystä.