LUKIJALLE

 

Tämän kirjan ensimmäinen päätehtävä on olla käytännön opas, joka opastaa miten unia voidaan parhaiten ymmärtää yksin, kaksin ja ryhmässä. Ymmärtämisen prosessissa edetään vaihe vaiheelta sekä käydään läpi, mitä vaikeuksia matkalla ehkä kohdataan, ja miten niistä selvitään.

Erityisesti paneudun yhdysvaltalaisen psykiatrian emeritusprofessori Montague Ullmanin Ruotsissa 1970-luvun alussa luomaan uniryhmäprosessiin, jota pidän tehokkaimpana unien tutkimisen muotona, jonka olen kohdannut. Siinä unet kuuluvat asiantuntijoiden sijaan niille, joille ne todella kuuluvat: unennäkijöille itselleen. Uniryhmissä opittu kuuntelemisen taito rikastaa ymmärrystämme elämästä kaikissa ihmissuhteissamme.

Kirjan toinen päätehtävä on esitellä unien tutkimuksen historiallisia juuria, jotka omalta osaltaan helpottavat näkemään, millä tavoin ja perusteluin unia on lähestytty. Se helpottaa ymmärtämään unta osana laajempaa ihmisen tajunnan kokonaisuutta sekä tekee ymmärrettävämmäksi unien tutkimisen aseman nykyisessä kulttuurissamme.

Kolmas päätehtävä on saattaa unet pois eristyneisyyden tilastaan kiinnittämällä huomion unien ja päivätajunnan yhteisiin tekijöihin. Etsin näitä yhteyksiä sekä aivan tavallisista arkipäivän ilmiöistä että kirjan loppupuolella myös uskonnonfilosofioista, taiteista ja tieteistä. Kaikkien näiden yhteyksien kautta on helpompi havaita ihmisen tajunnan moninaisten ilmenemismuotojen takana oleva yhteinen tekijä, läpi aikakausien ja kulttuurien kulkeva punainen lanka, ja kuinka juuri uni on ihmiskunnan yhteinen kieli. Juuri unissa meidän inhimillisyytemme on koskettavimmillaan nähtävissä. Juuri unet tarjoavat syväsukelluksen meitä toisiimme lähentävän yhteisen ihmisyyden eheyttävään kokemukseen.
 

 

Tavallisimpia kysymyksiä unista

Sisällysluettelo