[pääsivulle]

Ullmanilaista uniryhmäprosessia tutkiva koulutus&mentorointi -workshop

Koulutus ja mentorointi on maksutonta

Olen vuonna 2021 vaihtanut 40 vuotta kestäneen Montague Ullmanin luoman uniryhmäprosessin ohjaustapani neljän tapaamisen koulutusjaksoihin sekä niitä täydentäviin mentorointeihin. Ne ovat hedelmällisempi tapa tukea uusien itsenäisten uniryhmien syntyä, ja opettaa entistä syvemmin uniryhmäohjaukseen sisältyviä olennaisia valmiuksia. 

Näihin workshopeihin voi osallistua koulutuspohjasta, iästä, sukupuolesta ja maailmankatsomuksesta riippumatta. Ne tapahtuvat Zoom-etäyhteysohjelman kautta. Etäohjelmat ovat mahdollistaneet uniryhmien paikkakohtaisen riippumattomuuden, sekä osoittautuneet riittäviksi välittämään unien ymmärtämiselle tarpeellista tunnepohjaistakin viestintää.

Ehdot

Ryhmän kokoajan/vastuuhenkilön on täytettävä kaksi ehtoa:

1) vakava kiinnostus oppia uniryhmäprosessin rakenne sekä ymmärtämään sen tukemana ryhmän keskenään jakamia unia omakohtaisen uniin eläytymisen kautta.

2) vakava aie perustaa oma itsenäinen uniryhmä tai halu saada lisäoppia ja tukea jo käynnissä olevalle uniryhmälle.

Jos tunnet täyttäväsi nämä ehdot, kokoa oma, mieluimmin 4-6 (min 3, max 8) hengen ryhmäsi tutuista tai tuntemattomista, nuorista tai vanhoista, kavereista tai työkavereista. Kiinnostuneita voit hakea myös Suomen uniryhmäforumin Facebook-ryhmässä. Sovi sitten kanssani (yhteystietoni) koska ryhmä kokoontuu.

Workshopin rakenne

Kaksi ensimmäistä kertaa ryhmä on klassisen tuttuun tapaan omassa ohjauksessani. Kolmannella kerralla ryhmä harjoittelee ohjaamista keskenään. Kunkin kerran kesto on kolme tuntia. Neljännellä kerralla pidän unien taustoittamisesta esityksen, joka tutkii unien ja päivätajunnan yhteyksiä, ihmistajunnan olemusta, ja sen yhteyksiä yhteisölliseen tajuntaan ja ihmisen psykofyysiseen olemuspuoleen. Sen jälkeen seuraa vapaamuotoista keskustelua sekä mahdollinen sopiminen jatkosta.

Tätä peruskaavaa voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan muunnella.

Entä workshopin jälkeen?

Tärkeimpänä tavoitteena on, että ryhmä jatkaa itsenäisesti tämän jälkeen. Motivoituneiden ryhmien tukemista jatkan ryhmän esittämien aiheiden pohjalta, yhtenä muotona tarvittaessa myös tavanomaiset kolmen tunnin sessio, joiden ajankohdat neuvottelemme erikseen. Ryhmä voi milloin tahansa esittää myös konsultaatiopyyntöjä, jolloin esiinnousseihin kysymyksiin voidaan puuttua välittömästi.

 

KIRJALLISUUTTA
Seikkaperäisimmin selviää uniryhmien luonne kirjastani Unien opissa. Se on ainoa suomenkielinen oppikirja uniryhmäohjauksesta kiinnos­tuneille. Siitä on myös englanninkielinen käännös Understanding Dreams: The Gateway to Dreams Without Dream Interpretation. Nämä teokset käsittelevät myös laajempia elämänfilosofisia kysymyksiä uninäkökulmasta.

Yhden A4-sivun pituisen uniryhmäprosessin vaihekuvauksen suomeksi ja englanniksi voit noutaa itsellesi tästä. Se on osoittautunut vasta-alkajille ja omia uniryhmiään pitäville sopivaksi "lunttilapuksi" jaettavaksi ryhmälleen. Sitä voi vapaasti jakaa.

Tästä voit noutaa Unien opista otteen uniryhmäprosessin käytännön tason kuvauksesta, joka uniryhmiin aikoville on olennaista luettavaa. Myös sitä saa jakaa.

Psykoterapia-lehden numerossa 3/2020 ilmestynyt artikkelini Kompastuskiviä unien poluilla on erityisesti psykoterapeuteille suunnattu.


Suomen uniryhmäforum ja Drömgruppsforum
Montague Ullmanin työtä jatkaa hänen vuonna 1990 Ruotsissa perustamansa Drömgruppsforum, joka järjestää eri puolilla Ruotsia uniryhmiä sekä kouluttaa uniryhmäohjaajia. Katso myös 24.1.2003 perustettu Suomen uniryhmäforum, jonka toiminta-ajatus on Drömgruppsforumin kaltainen.


Lopella 18. toukokuuta 2022
Markku Siivola