(lisää vanhuudesta - more old age issues)

Pirjo Juhela

Missä on isäsi,
kuinka voi äitisi?

Sukupolvet ikääntymisen muutoksissa

Missä on isäsi, kuinka voi äitisi?

...tuo runsaiden esimerkkien kautta esille, millaisia vaikeuksia ikääntymiseen liittyy ja kuinka ikääntyneet ja heidän läheisensä nuo ongelmat kohtaavat. Kirja antaa ongelmiin myös ratkaisumalleja, mutta muistuttaa samalla, että jokaisen elämä on yksilöllinen, eikä valmiita ratkaisuja ole olemassa.

Teos on tarkoitettu ikääntyneiden omaisille, mutta se antaa arvokkaita näkökulmia myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä vanhustyön ammattilaisille ja vanhustyön kehittämisestä vastaaville päättäjille.

Pirjo Juhela on vanhuspsykiatriaan erikoistunut psykiatri, joka on tehnyt työtä vanhusten parissa yli kolme vuosikymmentä.

Kirjaa voi tiedustella suoraan tekijältä:
pirjo.juhela@gmail.com, 040-5555387

Missä on isäsi, kuinka voi äitisi?