Pirjo Juhela: Missä on isäsi, kuinka voi äitisi?

SISÄLLYSLUETTELO

Vanheneminen — raihnaistumisen uhka horisontissa

Kaikki ajallaan

Vaan kuinkas sitten kävikään

Vanhuuden stereotypiat, ikäkaavoittumat ja ikärasismi

Vanhuuden muutokset ja sairaudet

Sopeutuminen

Kolme Annaa
Omaiset ja omaisten odotukset

Mutta onko palveluja saatavilla

Näkymättömät kuminauhat

Miljoonien vuosien perintö

Eloonjäämisstrategiat luonnossa

Entä ihminen?
Kiintymyssuhde

Erilaiset kuminauhat

Näkymättömät kuminauhat vanhetessa

Turvattomuus ikääntyessä

Mistä sitten saada turvaa?

Repaleiset, solmuiset ja uudelleen kiristyneet kuminauhat

Hoivakäyttäytyminen vanhusten auttamisessa

Itsekkyys ja välittäminen

Omaisen oma turvattomuus

Suru ja masennus — elämän kärsimyksen vedenjakajalla

Masennuksen ymmärtämisen vaikeus

Masennusta vai tavallista elämän kärsimystä

Suru

Suru-, kriisi- ja traumatyöskentely

Miten omaiset voivat auttaa surevaa

Jos surutyö jää kesken tai kokonaan tekemättä

Vedenjakajan toiselle puolelle — päätyminen masennukseen

Vapun masennus

Masennuksen oireita

Miten masennusta voidaan hoitaa

Lääkehoito

Vapun masennuksen hoito

Muut hoidot

Sähköshokkihoito

Psykoterapiat

Omaiset ja läheisen masennus

Vapun omaisten kokemus

Maanis-depressiivisyys

Pelätä henkensä edestä

Pelko kehossamme

Pelon primitiivinen valta-asema

Pelokkuuden ja huolen noidankehä

"Terveyshuoli"

Psykiatrin vai ruumiillisten sairauksien lääkärin hoitoon?

Mistä voisi saada tukea?

Omaiset mukaan hoitoon

Miten lisätä turvallisuudentunnetta?

Yhteydenpidon lisääminen

Epäilyjen kauhistuttavat varjot

Onko äiti tullut hulluksi?

Vanhuksen kapea-alainen harhaluuloisuus

"Minua ei usko kukaan"

Vakavasti ottaminen ja välittäminen

Hoitovaihtoehtoja

Epäluuloisuuden monet kasvot

Minkälaisena epäluuloisuus saattaa esiintyä?

Kun syytökset kohdistuvat auttajaan

Epäluuloisuus osana muita psyykkisiä ongelmia

Hoidon tuloksista

Onko se dementiaa?

Dementian pelko

Dementoituminen uhkana

Omaisten hätä

Dementian ymmärtäminen

Onko dementiaan hoitoa ja voiko sitä ennaltaehkäistä?

Aikuiset lapset ja vanhemman sairastuminen dementiaan

Äidin hoito - yhteinen projekti

Hankalan ihmisen vanheneminen

Ulkoinen käytös ja sisäinen kokemus

Kohtuuttomuus

Rajojen laittaminen

Myrsky vesilasissa

Hylkäämisen pelko

Kontrollin menetyksen pelko

Hankalan vanhuksen auttaminen

Kun totuus lähtee vaeltelemaan

Omaisena hankalalle vanhukselle

"Alkoholivalistusta"

Ongelmaan puuttuminen
Alkoholi ja ikääntyminen

Kohtuukäyttö

Viiniä terveydeksi

Mistä apua?

Kannattaako yleensä puuttua?

Kyllin hyvä vanhuus

Kyllin hyvä vanhuus, kyllin hyvä elämä
Vanhuudesta muiden näkemyksinä
Pohdintojani kyllin hyvästä vanhenemisesta

Osallistuminen vastaan yksinolo

Toiminta vastaan lepo

Välittäminen vastaan itsekkyys

Ei kaikkia munia yhteen koriin

Kyllin hyvä vanheneminen läheisten, erityisesti aikuisten lasten kannalta

Curling-lapset

Vanhuuteen havahtuminen

Ikääntyminen ja ajokortti

Omaisten reaktiot ikäihmisen tilanteen kriisiytyessä

Mistä ja minkälaista apua

Palvelujen ja vanhustenhoidon termien suo

Akuutti hoito / kuntoutus

Pitkäaikaishoito / pitkäaikaishoitopäätös

Kotihoito / kotisairaanhoito ja muut palvelut kotiin

Kun kotona ei enää pärjää

Kyllin hyvä kuolema

"En pelkää kuolemaa, mutta pelkään kuolemista"

Kulttuurimuutos

Suunniteltu kuoleminen

Hoitotahto

Kolme erilaista kuolemaa

Kyllin hyvä kuolema?

Miten muualla?

Vanhusten saattohoito Suomessa

Kuoleman tuntematon vapaus