SUOMEN UNIRYHMÄFORUM

International guests: The Dream Group Forum in Finland

Suomen uniryhmäforum (Surf) perustettiin 24.1.2003. Se tekee tunnetuksi professori Montague Ullmanin(1916-2008) 1970-luvun alkupuolella Ruotsissa kehittämän unien omakohtaiseen oivaltamiseen tarkoitettua pienryhmäprosessia, jonka erityispiirre on että se ei sisällä mitään unientulkintajärjestelmää. Se maksimoi unennäkijän vapauden löytää unensa sisällön elävä yhteys elämäänsä ilman ulkopuolisten tulkintojen painolastia. Prosessi sisältää erityisen paljon unennäkijää ja koko uniryhmää suojelevia sekä unen välitöntä elämyksellistä ymmärrystä edistäviä tekijöitä (safety factor & discovery factor). Koska se ei vaadi mitään tiettyä ammattikokemusta, koulutuspohjaa ja maailmankatsomusta, voivat uniryhmissä olleet aloittaa vuorostaan omat uniryhmänsä. Se palauttaa unet asiantuntijoilta takaisin niiden varsinaisille asiantuntijoille: unennäkijöille itselleen.

Surf on nimeltään ja toiminta-ajatukseltaan sama kuin Ruotsissa vuonna 1990 Ullmanin kanssa yhteistyössä perustettu Drömgruppsforum. Kaksi Surfin kuudesta perustajasta on ollut jo pitkään Drömgruppsforumin toiminnassa mukana. Surfin selvimpinä eroina ruotsalaiseen forumiin nähden on, ettei Surf ole rekisteröity yhdistys eikä sillä ole hallitusta eikä jäseniä, niin muodoin ei myöskään jäsenmaksuja. Surf järjestää tapahtumat talkoohenkisen yhteistoiminnallisesti omakustannusperiaatteella, joten sen järjestämä koulutuskin on käytännössä maksutonta.

Surf järjestää vuotuisen kolmipäiväisen seminaarin syksyllä Ystävyyden Majatalossa. Näiden lisäksi Surf on Internetissä oleva unien ymmärtämistä edistävä informaatiokeskus, joka tiedottaa niin omasta toiminnastaan kuin Ullmanin prosessin pohjalle kokonaan tai osittain perustuvista tilaisuuksista niin koti- kuin ulkomaillakin.

Lähetä postia Suomen uniryhmäforumille

Mikäli haluat saada kerran pari vuodessa automaattisesti postia Surfin sivuilla ilmoitetuista uniseminaareista ja muista uniryhmien toimintaan liittyvistä asioista, lähetä viesti osoitteeseen surf@siivola.org. Postin tulon voit lopettaa ilmoittamalla siitä tähän samaan osoitteeseen.Kirjallisuutta   Ullman-videot   Facebook-ryhmä


  

Muuta uniryhmätoimintaa:

Olavi Moilasen unikeskustelufoorumi