UNIRYHMÄ KAMPISSA ERONNEILLE IHMISILLE

 

 

 

Ryhmässä tutkitaan yhdessä osanottajien unia elämyksellisesti niihin syventyen. Ryhmä on tarkoitettu  eronneille ihmisille, jotka kokevat eroprosessinsa olevan vielä kesken ja haluavat syventää itseymmärrystään unien avulla. Ryhmä ei sovellu niille, jotka ovat akuutissa erokriisissä.  

 

Tavoitteena on, että ryhmän jäsenet oppivat ymmärtämään omaa unikieltään ja saavat unet avuksensa itsetuntemuksen lisäämiseen ja arkielämään. Unet heijastavat myös ihmisen elämäntilannetta kokonaisuutena.

 

Ryhmässä käydään läpi osallistujien unia. Prosessin aikana sekä unennäkijä että muut ryhmän jäsenet voivat saada henkilökohtaisen kosketuksen uneen ja omaan unimaailmaansa.

 

Istunnot kestävät kerrallaan 2-2,5 tuntia. Yhdessä istunnossa syvennytään yhteen uneen.

 

Ryhmässä käytetään psykoanalyytikko Montague Ullmanin kehittämää menetelmää, jossa huomio kohdistetaan unen herättämiin ajatuksiin, mielikuviin ja tunnelmiin. Unen tuomaa materiaalia pyritään, unennäkijän niin halutessa, yhdistämään unennäkijän elämään hänen toivomallaan tavalla.

 

Unennäkijä kertoo ryhmälle elämäntilanteestaan unen käsittelyprosessin aikana juuri sen verran kuin hän itse haluaa. Halutessaan voi unennäkijä olla myös kertomatta elämäntilanteestaan ja silti hyötyä unensa käsittelystä.

 

Ryhmä kokoontuu yhteensä 6 kertaa maanantaisin 31.1-7.3.05  klo 17.00 – 19.00 (-19.30).

 

Osanottajamäärä on korkeintaan 7 henkilöä.

 

Kokoontumispaikkana on Helsingin Kamppi, osoitteessa Kalevank. 22 C (Kalevankadun ja Fredrikinkadun kulmatalo).

 

Ryhmän hinta on 120 €/ osanottaja. Maksun voi maksaa halutessaan kahdessa erässä.

 

 

 

 

Annan mielelläni lisätietoja puhelimitse.

 

 

Riitta Pöysä   puh. 040-5854500

uniryhmäohjaaja

ryhmäpsykoterapeutti