Ekopsykologiaa Hyvän MielenTilalla Vesilahdessa

 

Hyvän Mielen kurssit kesä- 2006

 

Kaikkiin kursseihin sisältyy koulutus, ekopsykologiset menetelmät luonnossa ja maatilamiljöössä, ohjatut ryhmäkeskustelut ja rentoutumisharjoitukset, ruoka, majoitus, saunominen, mahd. melomiseen jne.

 

Hiljentyminen omaan luontoon 10.-11.6

* Kurssilla herkistytään löytämään oma sisäinen luonto. Ekopsykologisen käsityksen mukaan eheytynyt luontosuhde lisää psyykkistä hyvinvointia.

Voimia luonnosta- kurssi 17.-18.6.

* Kurssin painopiste on omien voimavarojen löytäminen ja niiden käyttöönotto myös jatkossa omassa arjessa.

Miten luonto ja unet hoitavat- kurssi 1.-2.7.

* Kurssilla yhdistetään ekopsykologisia menetelmiä ja Montague Ullmanin uniryhmätyöskentelyä. Kummastakaan ei tarvitse olla aiempaa tuntemusta.

Naisen luonto- kurssi 5.-6.8.

* Naisena olemiseen liittyy usein kovia paineita ja odotuksia. Myönteinen itsenä oleminen on tärkeintä itsetunnolle. Kurssilla etsitään omaa luonnollista naiseutta

Ekopsykologiaa työssäjaksamiseen 12.-13.8.

* Kurssin tarkoitus on palautua liiallisesta tehokkuudesta omaan psyykkiseen tasapainoon ekopsykologisten menetelmien avulla.

 

Kouluttaja/ilm: ekopsykologi Kirsi Salonen 

Puh.040-7277632 e-mail:pskisa@sci.fi

Hinta 120e (ohjelma+täyshoito; sis alv)