UNIRYHMÄOHJAAJAKOULUTUS alkaa Kriittisellä korkeakoululla (www.kriittinenkorkeakoulu.fi) 12.9.2008 ja päättyy 29.5.2009. Koulutus on kokemuksellista ja luovaa oppimista pienryhmässä. Se on kolmivaiheinen ja alkaa omalla uniryhmällä, jolloin opiskelijalle mahdollistuu omien unien syvempi ymmärtäminen ja henkilökohtainen kasvuprosessi.

Seuraavassa vaiheessa opiskelijat harjoittelevat uniryhmän ohjaamista suorassa työnohjauksessa työskennellen edelleen omien unien kanssa.

Kolmannessa vaiheessa jokainen perustaa oman uniryhmän, johon saa työnohjauksen ryhmässä. Kokemuksellisesta unityöskentelystä ja teoriaopiskelusta muodostuvia seminaaripäiviä on 12 ja ryhmätyönohjauspäiviä 6.


Tiedustelut, esitteet ja ilmoittautumiset:

Anne Lindholm-Kärki
Hiihtomäentie 19 D 30
00810 Helsinki
Puh. 040-7078157
anne.lindholm-karki@kolumbus.fi
www.annelindholm-karki.fi