VIII Surf –seminaari 28.-30.9.2012  

Paikka: Ystävyyden majatalo, Kalkkilantie 74, 25110 Kruusila
(02)7385222 tai (02)7386260 / 
info@ystavyydenmajatalo.fi
Julkisten kulkuneuvojen aikatauluhaku

Tämän vuoden tapaamisen hinta on sama kuin edellisenä vuonna eli 105 euroa. Kuten ennenkin, hinta sisältää majoituksen ja ruokailun. Se maksetaan Markku Siivolan tilille  103150-1838804 (Huom.: EI suoraan Majatalolle!). Laita maksun aiheeeksi Surfin uniseminaari syksy 2012, sekä nimesi, sähköpostiosoitteesi, mielellään myös puhelinnumerosi. Muista ilmoittaa nimesi myös jos maksat esim. puolison tai firmasi tililtä!

Majoitus tapahtuu vasta paikan päällä 1-5 hengen huoneisiin Majatalon emännän kanssa neuvotellen. Omat lakanat mukaan! (vain poikkeustilanteessa voi vuokrata ne Majatalolta 5 euron hintaan).

Mitään aiempaa kokemusta unien kanssa työskentelystä, tai jotain koulutusta tai kokemusta ihmissuhdeammateissa tai jotain tiettyä elämänkatsomusta ei tarvita. Kuka tahansa voi osallistua. Surfin jäsen ei tarvitse eikä voikaan olla, koska Surfilla ei ole jäseniä, vaan toiminta perustuu vapaaehtoiseen, maksuttomaan yhteistoiminnalliseen talkootyöhön. Niinpä seminaarin ohjelmakin on maksuton. Vain Majatalon järjestämä täysihoito maksaa.

Ohjelman keskeisen rungon muodostavat edellisten vuosien tapaan uniryhmät. Muistiinpanovälineet mukaan! Ryhmiin ja mahdollisiin työpajoihin jako tapahtuu vasta paikan päällä kulloisenkin tilanteen mukaan (osallistujien lukumäärä, aiempi kokemus uniryhmistä, kiinnostusalue). Ryhmien varsinainen painopiste on loppujen lopuksi kuitenkin se miksi se kussakin ryhmässä prosessin kuluessa spontaanisti muodostuu.

Tällä sivulla on seminaarista aina viimeisimmät tiedot sitä mukaa kuin ne tarkentuvat, joten seuraa tätä sivua.

Lähetä Surfia ja seminaaria ja sen hinnoittelua koskevat kysymyksesi ja kommenttisi osoitteeseen surf{at}siivola.org
Muut Majataloa koskevat kysymyksesi (jos eivät Majatalon sivuilta selviä, katso linkki tämän sivun alussa) puolestaan ylläolevaan Majatalon info-osoitteeseen.


PERJANTAI 28.9.
LAUANTAI 29.9.
SUNNUNTAI 30.9.
 
 
 
8.30 – 9.30 aamupala
8.30 – 9.30 aamupala
9.30 – 13.00
 
UNIRYHMÄT
+ palautekeskustelut ryhmissä
 
10.00 – 13.00
 
UNIRYHMÄT
+ palautekeskustelut ryhmissä
 

 

13.00-14.00 LOUNAS

 

13.00-14.00 LOUNAS ja kahvit

14.00 – 15.00
 
vapaa-aikaa, mahd. myös Ullman-videot 
 
15.00 – 18.00
 
Silja Heikkilä kertoo gradutyöhönsä "Unien tutkimuksen varjoissa - unien sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus unien tutkimuksessa 1900-2000-luvuilla" Gradu avaa erilaisia unien lähestymistapoja länsimaisessa unien tieteellisessä tutkimuksessa, joista esitelmässä keskitytään unien folkloristiseen tutkimukseen ja sen herättämiin kysymyksiin. Folkloristisen unien tutkimuksen perinteet perustuvat unien kulttuuriselle ulottuvuudelle, mutta keskittyy unien kerronnan ja jakamisen tapoihin sekä unien kerrontaan vuorovaikutuksellisena prosessina. Esityksessä pohditaan myös folkloristisen tutkimuksen ja ullmanilaisen menetelmän yhtymäkohtia.

(
Mahdollisesti myös muuta ohjelmaa iltapäivän kuluessa.)
 
kahvit noin klo 16.30
14.00 – 16.00
 
YHTEINEN PALAUTEKESKUSTELU
- kokemuksia uniryhmätyöskentelystä
-  arviointi viikonlopusta
- seuraavan tapaamisen suunnittelu
- muuta
16.00 – 17.00
saapuminen, majoitus

 

17.00 – 18.00 
Kuulumisten vaihtoa, infoa ja ideointia seminaarin sisällöstä ja tilanteen mukainen jako uniryhmiin. Näiden yhteydessä iltapala. 

 

18.00 – (21.00)
 
UNIRYHMÄT, niiden jälkeen mahdollisuus saunomiseen
 
 
18.00 - 19.00
 
Kokoava yhteinen hetki: työpajojen demoja, kokemusten jakamista, jne. 

19.00 - Saunomista ja illallinen rantasaunalla, unia, tarinankerrontaa, rummutusta tai muuta osallistujien vapaata tai ennaltamietittyä ohjelmapanosta muinaisten nuotiotulien ajanvieton perinteisessä hengessä.

 

 

RYHMIEN PAINOPISTEALUEITA - tämä ei ole jyrkkä jako vaan vain yhdenlainen tapa mahdollisuudesta muodostaa uniryhmiä seminaarin aikana.

  

kategoriat

 

osallistujat, työskentelyn olemus

ohjaustyyli

 

1. KOKEMUKSELLINEN UNIRYHMÄ

 

 

 

 

ryhmä tarjoaa elämyksellisen kokemuksen uniryhmätyöskentelystä

 

uniryhmän periaatteita tutkitaan aloittelijoille sopivalla tavalla

 

 

kokenut ohjaaja, joka osaa ohjauksen yhteydessä nostaa esiin työskentelyn periaatteita ja auttaa osallistujia oivaltamaan tämän työskentelyn olennaisuudet

 

 

2. UNIRYHMÄN OHJAUSTA OPISKELEVAT JA SIITÄ KIINNOSTUNEET

 

 

 

tähän ryhmään tulevat ne, joilla on kiinnostus mutta puuttuu kokemus itsenäisestä ohjaamisesta tai muuten varmuus

 

painopiste on prosessissa ja sen vaiheissa

 

 

ohjauksessa voidaan soveltaa luovasti erilaisia oppijoita aktivoivia ja vastuuttavia malleja, periaatteessa vaikka kollektiivista ohjausta

 

3. UNIRYHMÄOHJAAJAT

 

 

 

 

osallistujilla on kokemusta uniryhmien ohjauksesta; tarvetta on teoreettiseen pohdintaan ja toisaalta laajentaa käytännön sovellusmalleja

 

 

ryhmä ilman ohjaajaa, toimii yhteistoiminnallisesti kollektiivisella  ja henkilökohtaisella vastuulla

 

tällainen ryhmä voi asettaa itselleen erilaisia tutkimuskysymyksiä