ETÄYHTEYS TIETOKONEONGELMIEN RATKAISIJANA JA YHTEISEN DIGIOPPIMISEN VAUHDITTAJANA

Tukihenkilö: toistaiseksi (2018 - ) Järventaustan alueella Markku Siivola

Ongelma: tietokoneongelma, mutta tukihenkilö ei juuri silloin tavoitettavissa.

Ratkaisu: Teamviewer-etätukiohjelma


Ohjelman nouto: talleta ohjelma netistä omalle koneellesi tästä painikkeesta:

Ohjelma kysyy (englanniksi tai suomeksi) haluatko tallettaa sen:

Talleta se Save-napista.

 

Ohjelman käynnistys: Kun ohjelma on latautunut koneellesi, käynnistä se. Näkyviin tulee seuraavankaltainen ikkuna:

Kerro tuki­henki­lölle ikku­nassa näkyvä ID-numerosarja ja pass­word (sala­sana) (puhe­li­mit­se, email­itse ym). Sil­loin hän voi avata yh­tey­den, eli nähdä tieto­ko­neesi näytön, ja voi tar­vit­ta­essa käyt­tää konet­tasi omalla näp­päi­mis­töl­lään ja hiirellään.

Myös sinun näp­päi­mis­tösi ja hiiresi toimivat kuten ennenkin.

Kun kumpi­kin näkee täs­mäl­leen saman tieto­koneen näytön, voidaan yhteis­työssä hakea ongel­maan ratkaisua.

 

Ohjelman turvallisuus: Teamwiever-yhteys on erittäin vahvasti salattu kolman­silta osa­puo­lilta. Ohjelma on salat­tu myös tuki­henki­löltä sen jälkeen kun lopetat oh­jel­man sulke­malla sen yllä­olevan näköi­sen ikku­nan tai käyn­nis­tä­mällä koneesi uudelleen. Sala­sana vaih­tuu joka käyttö­ker­ralla, joten sillä­kin lailla Team­viewer on turvallinen.

Lisätietoja löydät suomeksi valmistajan sivuilta